Cara Sholat Bagi Muslim Yg Berpergian (Musafir)
A. Jama'
mengumpulkan 2 sholat dalam 1 waktu. Yang boleh digabungkan adalah Dzuhr- Ashr & Maghrib-Isya. Menurut waktunya ada dua :
1. Jama Taqdim, mengerjakan di awal, misalnya sholat Dzuhr & Ashr pada waktu Dzuhr.
2. Jama Takhir, di akhir, misalnya sholat Dzuhr dan Ashr pada waktu Ashr.
Artinya meringkas. 4 rakaat diringkas jadi 2 rakaat. Maghrib dan Subuh tidak boleh di-qasr
mengumpulkan + meringkasnya.
1. Jama Qasr Taqdim. contoh, mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat, lalu disambung 2 rakaat untuk sholat Isya pada waktu maghrib.
2. Sholat Jama Qasr Takhir. contoh, maghrib 3 rakaat, lalu sholat isya 2 rakaat pada waktu isya.


- Untuk Jama : urutan sholat seperti biasa tak boleh terbolak balik. boleh bermakmum salah satu sholat kepada imam sholat biasa. sholat 1-nya dikerjakan sendiri atau berjamaah sesama musafir.
- setelah salam langsung berdiri untuk sholat ke-2, Imam syafii mensyaratkan dilakukan iqomah sebelum tiap-tiap sholat
- untuk qasr : Tidak boleh bermakmum kepada yang bukan musafir.
Imam Hanafi 14 hari, Imam Syafii & Maliki 3 hari. Di tempat tujuan, diperbolehkan selama mukim (3 hari) untuk melaksanakan jama qasr. Hari ke-4 sholat seperti biasa.


semoga berguna B. Qasr

C. Jama Qasr 
D. Syarat sah : Merupakan seorang musafir. Imam Syafii mensyaratkan minimal perjalanan berjarak 80 mil/120 km.
E. Cara melakukan : 
Jama Qasr adalah hadiah dari Allah kepada hambanya, seyogyanya seorang hamba senang menerima hadiah dari Robb-nya. Dalam sebuah riwayat, Rasul pernah menegur sahabat yang tidak mengerjakan keringanan ini dalam perjalanannya.
G. Durasi bermukimBaca Juga yang Ini:


Posted By

Jangan Asal Copy Paste, Jangan Lupa Cantumkan Link Aktif !!! baca aturannya disini

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2012 Prima-gatak / Template by : Urangkurai